Pirmsskolas izglītības iestāžu vadības komandu darbseminārs "Soli pa solim kompetencēs balstītā saturā jeb bērncentrētība pirmsskolas izglītības procesā"

Vieta: PII ”Vārpiņa”, Kronvalda iela 22
Atbildīgais: S. Joma, I. Dakne

Dalībnieki: PII ”Vārpiņa, PII ”Rotaļa”, PII ”Zīļuks” PII ”Kāpēcīši”

Atgriezties