Izglītības iestāžu direktora vietnieku audzināšanas jomā darba sanāksme

Vieta: Jelgavas Valsts ģimnāzija
Atbildīgais: G. Auza, I. Mazūdre

Dalībnieki: izglītības iestāžu direktora vietnieki audzināšanas jomā

Atgriezties