Pārmaiņu ieviešanas vadība izglītības iestādē

Vieta: Jelgavas Centra pamatskola
Atbildīgais: G. Auza, I. Mazūdre, T. Aleksandrova

Dalībnieki: skolas vadības komanda

Atgriezties