Lietpratībā balstīta mācību satura īstenošanas didaktiskie pamatprincipi

Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33
Atbildīgais: S. Šabanska

Dalībnieki: pedagogi, metodiķi, vadītāju vietnieki, vadītāji

1. modulis (VITAE)

Atgriezties