Matemātikas skolotāju mācīšanās grupa

Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33
Atbildīgais: M. Jirgensone

Dalībnieki: matemātikas skolotāji

Atgriezties