Pārmaiņu ieviešanas vadība izglītības iestādē

Vieta: Jelgavas 5. vidusskola
Atbildīgais: G. Auza, I. Mazūdre, T. Aleksandrova

Dalībnieki: skola vadības komanda

Atgriezties