Seminārs kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomas vadītājiem

Vieta: Rīga
Atbildīgais: D. Blūma

Dalībnieki: kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomas vadītāji

Atgriezties