21. gadsimta prasmes izglītībā

Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33
Atbildīgais: L. Damberga

Dalībnieki: pedagogi

Kursu programmas anotācija

Atgriezties