ESF projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” izglītības iestāžu koordinatoru sanāksme

Vieta: Izglītības pārvalde
Atbildīgais: G. Auza, L. Vilcāne

Mērķauditorija: izglītības iestāžu koordinatori

Atgriezties