Pieredzes seminārs „Inovatīvā prakse un pieredze izglītojamo motivācijas paaugstināšanā”

Vieta: Jelgavas 4.vidusskola
Atbildīgais: G. Auza, A. Celms

Mērķauditorija: skolu direktori

Atgriezties