"Pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu intelektuālās, emocionālās, sociālās un fiziskās attīstības veicināšana"

Vieta: Jelgavas pamatskola "Valdeka"- attīstības centrs
Atbildīgais: G. Balode, L. Gutnika

Mērķauditorija: sākumskolas pedagogi pēc pieteikuma liga.gutnika@izglitiba.jelgava.lv

Atgriezties