Skola 2030 ieviešanas seminārs par pilnveidotā vispārējās vidējās izglītības modeļa īstenošanu

Vieta: BA „Turība”, Graudu iela 68, Rīga
Atbildīgais: G. Auza, izglītības iestāžu vadītāji

Mērķauditorija: vispārējās vidējās izglītības iestāžu vadības komandas

Atgriezties