Kursi "Pozitīvi risinājumi audzināšanas darbā"

2019. gada 15. novembrī pl. 12:00 PII "Zemenīte", Jelgavā, R. Blaumaņa ielā 14 notiks kursi "Pozitīvi risinājumi audzināšanas darbā" (6 mācību stundas).

Programmas apguves laikā pedagogi pilnveido profesionālo sagatavotību audzināšanas darbībai, apgūstot pozitīvās audzināšanas metodes, kas sekmē izglītojamā veiksmīgai dzīvei nepieciešamo iemaņu izkopšanu, brīvas domāšanas un rīcības izpausmes; uzlabo prasmi sadarboties ar ģimeni  vienotu  audzināšanas mērķu sasniegšanā; apgūst efektīvus stresa pārvarēšanas un profesionālās izdegšanas profilakses paņēmienus.

Kursu programmas anotācija

Pieteikties elektroniski

Informācija pa tālr.: 63012153.
 

Atgriezties