Pārmaiņu ieviešanas vadība izglītības iestādē

Vieta: Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija
Atbildīgais: G. Auza, I. Mazūdre, T. Aleksandrova

Dalībnieki: Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas vadības komanda

Atgriezties