Skolu jauniešu veidoto sveču kompozīciju "Latvija ugunszīmēs" iedegšana

Vieta: Hercoga Jēkaba laukums
Atbildīgais: G. Auza, I. Mazūdre, Izglītības iestāžu vadītāji

Dalībnieki: izglītojamie, vecāki, pedagogi

Atgriezties