Jelgavas sadraudzības pilsētas Ivano-Frankovskas izglītības vadītāju pieredzes apmaiņas vizīte Jelgavā

Vieta: Izglītības pārvalde, Izglītības iestādes pēc grafika
Atbildīgais: G. Auza, T. Aleksandrova
Atgriezties