Iekļaujošas pieejas un individuāla atbalsta nodrošināšana pirmsskolas izglītības satura īstenošanā

Vieta: PII ”Vārpiņa”, Kronvalda iela 22
Atbildīgais: I. Vanaga

Dalībnieki: PII Vārpiņa vadības komanda un atbalsta speciālisti

Atgriezties