Sveikti "Jelgavas pilsētas gada balva uzņēmējdarbībā 2019" saņēmēji

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā 2019. gada 28. novembrī svinīgā ceremonijā apbalvojumus saņēma konkursa “Jelgavas pilsētas gada balva uzņēmējdarbībā 2019” uzvarētāji.

Konkursā varēja piedalīties komersanti un saimnieciskās darbības veicēji, kuri ir reģistrēti Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā un veic savu darbību vismaz 3 gadus pēc kārtas. Izvirzītie pretendenti tika vērtēti vienā no nominācijām: sociāli atbildīgs uzņēmums, radošs uzņēmums, gada debija. Katrā nominācijā tika sveikti uzvarētāji trīs kategorijās - uzņēmumi ar darbinieku skaitu līdz 10, no 11 līdz 50 un vairāk kā 50.

Konkursa mērķis bija veicināt uzņēmējdarbības attīstību pilsētā, apzinot un motivējot uzņēmējus, veicinot to atpazīstamību, stiprināt lokālpatriotismu un piederības sajūtu savai pilsētai.

Konkursa uzvarētāji

Gada debija:

  • SIA Austras raksti (1-10 darbinieki)
  • SIA Tarte (11-50 darbinieki)
  • SIA Cross Timber Systems (vairāk kā 51 darbinieks)

Radošs uzņēmums:

  • Inese Meisa (1-10 darbinieki)
  • SIA JOE (11-50 darbinieki)
  • AKG TERMOTECHNIK LETTLAND (vairāk kā 51 darbinieks)

Sociāli atbildīgs uzņēmums:

  • SIA INMED (1-10 darbinieki)
  • SIA Zemgales tehnoloģiskais centrs (11-50 darbinieki)
  • SIA Viktorija B (vairāk kā 51 darbinieks)

 

Galerija

"Jelgavas pilsētas gada balva uzņēmējdarbībā 2019" uzvarētāji
Atgriezties