Mācīšanās grupa “Informācijas tehnoloģijas mācīšanās iedziļinoties atbalstam”

Vieta: ZRKAC
Atbildīgais: A.Škinča, S.Šabanska

Mērķauditorija: tālākizglītotāji

Atgriezties