Praktisko darbu darbnīca 3. nodarbība

Vieta: ZRKAC
Atbildīgais: I. Dakne

Mērķauditorija: PII pedagogi

Atgriezties