2021. gada pavasarī pedagogiem būs pieejama rokasgrāmata par lasītprasmi

2020. gadā turpinās uzsāktā Erasmus+ projekta “Pedagogu darba sistēma bērnu lasītprasmes attīstībai” īstenošana https://europa.eu/programmes/erasmus-plus/.... Projektu īsteno Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs (ZRKAC) sadarbībā ar projekta partneriem – Šauļu pilsētas pašvaldības izglītības centru (Siauliu miesto savivaldybes svietimo centras) un Igaunijas skolotāju asociāciju (Eesti Klassiõpetajate Liit). ZRKAC īstenoto projektu Erasmus + programmā līdzfinansē Eiropas Savienība.

Viens no projekta rezultātiem ir rokasgrāmatas izstrāde. Pedagogu apmācības un iepazīstināšana ar rokasgrāmatu tiek plānota 2021. gada pavasarī. Rokasgrāmata būtu viens no veidiem, lai palīdzētu risināt profesionālos izaicinājumus, kas visās trijās valstīs ir ļoti līdzīgi. Tajā būs gan teorētiskais pamatojums, gan praktiski piemēri par lastītprasmes attīstību bērniem no 1, 5 līdz 12 gadu vecumam, ko pedagogi varēs izmantot kā metodisko līdzekli. Metodiskā līdzekļa izveidē piedalās 12 pedagogi – praktiķi no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Eksperta Andra Krieķa vadībā rokasgrāmatā tiks apkopotas un praksē aprobētas idejas no vietējiem un citu valstu ekspertiem. Rokasgrāmata būs pieejama latviešu, lietuviešu, igauņu un angļu valodā.

Projekta mērķis ir izveidot atbalstošu pieeju bērnu lasītprasmes attīstībai – mērķtiecīgu un secīgu sistēmu pedagoga darbam ar bērniem no 1, 5 līdz 12 gadu vecumam.

Ar projekta rezultātiem pedagogi varēs iepazīties 2020. pavasarī kad ZRKAC norisinies starptautiskā konference. Projektā plānots sagatavot pedagogus izglītotājus, izveidot un aprobēt pedagogu profesionālās pilnveides programmu, kā arī izstrādāt rokasgrāmatu pedagogiem.

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras ( VIAA) mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv.

Atgriezties