Tiešsaistes seminārs "Montesori pedagoģija mājas vidē – bērna attīstības vecumposmu raksturojums"

Mācību procesa norise

Seminārs notiek tiešsaistes platformā ZOOM.

Mācību ilgums – 3 mācību stundas. 1 mācību stundas ilgums – 45 minūtes.

Lektora stāstījums, praktiski piemēri, jautājumi, atbildes tērzētavā, tiešsaistē nodarbības laikā vai arī pēc nodarbības e- pastā.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā: EUR 18.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012159, 29222737;
e-pasts: astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv;

Atgriezties