Sociālās un pilsoniskās jomas sanāksme – "Gatavošanās kompetenču pieejas ieviešanai sociālajās zinībās"

Vieta: Tiešsaistē
Atbildīgais: D. Pētersone-Gūtmane

Dalībnieki: 1.-6. klašu skolotāji.

Atgriezties