Sociālās un pilsoniskās jomas sanāksme – "Gatavošanās kompetenču pieejas ieviešanai sociālajās zinībās un vēsturē"

Vieta: Tiešsaistē
Atbildīgais: D. Pētersone – Gūtmane

Dalībnieki: 6. – 9. klašu skolotāji

Atgriezties