"Zināšanu pārvaldības panelis" Ekspertu koprades sesija nr. 4

INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma 2014.-2020.gadam. “Atbalsts viedās specializācijas
pieejai sudraba ekonomikā reģionālās inovāciju kapacitātes paaugstināšanai un ilgtspējīgai izaugsmei (OSIRIS)”.

CONNECT Latvija - OSIRIS

Atgriezties