Mācībām pieaugušajiem var pieteikties līdz 15. jūlijam

Informējam, ka no 30. jūnija ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros, nodarbinātās personas var uzsākt pieteikšanos attālinātajām mācībām. Pieteikšanās notiks līdz 15. jūlijam, mācību grupu komplektēšana un mācības sāksies jūlija beigās/augusta sākumā. Šajā kārtā mācības notiks tikai attālināti. Ar mācību programmām var iepazīties pielikumā.

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji*:

 •     vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam - arī strādājoši pensionāri;
 •     ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību;
 •     jaunie vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un darba attiecībās.


*strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” izpratnē.

Mācību maksa:

 •     mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums, kuru var apmaksāt arī darba devējs;
   
 •     maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības ir bez maksas, savukārt strādājošie ar invaliditāti var pretendēt uz asistenta vai surdotulka izmaksu kompensāciju mācību laikā.


Mācību programmu skaits pa jomām.

 • Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas – 110
 • Būvniecība – 5
 • Drukas un mediju tehnoloģijas – 2
 •  Enerģētika – 3
 • Ķīmiskā rūpniecība – 1
 •  Lauksaimniecība – 11
 • Mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektors – 47
 •  Metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības – 2
 • Pārtikas rūpniecība – 1
 • Transports un loģistika – 27


Ja nepieciešama konsultācija par piedāvātajām mācībām, pieejamo atbalstu un tā saņemšanas kārtību u.c. jautājumiem, Jelgavas pilsētā Jūs gaidīs pieaugušo izglītības koordinatore Līga Miķelsone – 301.kab. Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā, Svētes iela 33, Jelgavā.

Pieteikšanās mācībām ar koordinatora starpniecību notiek, klātienē uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Konsultācijas var izmantot ikviens Latvijas iedzīvotājs, neatkarīgi no dzīves vietas, lai pieteikties mācībām jebkurā vietā Latvijā. Lūgums iepriekš sazināties, zvanot pa tālr. 63012155 vai 63012169, lai vienotos par konsultācijas laiku. Gaidīsim jūs:

P. 9.15 – 19.00

O. 9.15 – 17.00

T. 9.15 – 17.00

C. 9.15 – 17.00

P. 9.15 – 13.00

Apstiprināti grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 474 paredz:

 •  strādājošais projekta laikā varēs mācīties divas reizes (iepriekš bija tikai vienu reizi) neatkarīgi no pieteikšanās kārtu skaita;
   
 •  ja mācības uzsāktas un pārtrauktas, atkārtoti varēs pieteikties ne ātrāk kā 6 mēnešus pēc mācību pārtraukšanas dienas (iepriekš bija 12 mēneši). Šis ierobežojums neattiecas uz tiem strādājošajiem, kuri mācībām pieteicās, bet mācības neuzsāka.

Vairāk par projektu - www.macibaspieaugusajiem.lv.

Kopš projekta uzsākšanas 2017. gadā noritējušas jau četras pieteikšanās kārtas, kurās mācības uzsākuši vairāk nekā 26 028 strādājošo, no kuriem vairāk nekā 22 000 izglītošanos jau pabeiguši. 32% visu mācību dalībnieku ir vecumā no 45 gadiem, savukārt 20% - vecumā virs 50 gadiem. 31% mācību dalībnieku ir rīdzinieki, bet 69% dzīvo ārpus galvaspilsētas. Kopumā projektā līdz 2023. gadam plānots iesaistīt 53 tūkstošus nodarbināto.

ES fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam un veicinātu gan strādājošo konkurētspēju, gan darba produktivitātes pieaugumu. Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, ieguldot tajā vairāk gandrīz 47 miljonus eiro.

Mācībām klātienē – piektajā kārtā būs iespējams pieteikties augustā.

Atgriezties