Kursi pedagogiem vasarā un septembrī

Piedāvājam kursus pedagogiem vasaras periodā un septembrī.

Kursu norises datums un pieteikšanās Kursu nosaukums Kursu anotācija un dalības maksa

18.augustā
plkst. 10:00

pieteikties  ŠEIT 

Jēgpilna un mērķtiecīga komunikācija darbā ar vecākiem (8 st. klātienē)

Kursu anotācija


Kursu maksa:
17 EUR

19.augustā plkst. 9:00

pieteikties ŠEIT

Personības  attīstība  un audzināšana digitālajā  laikmetā (6 st. klātienē)

Kursu anotācija


Kursu maksa:
15 EUR

24.augustā  plkst. 9:00

pieteikties ŠEIT

Pedagoģiskā procesa īstenošana atbilstoši skolēna temperamenta tipam (6 st. klātienē)

Kursu anotācija


Kursu maksa:
11 EUR

25.augustā plkst. 9:00

pieteikties ŠEIT

Personības  attīstība  un audzināšana digitālajā  laikmetā (6 st. tiešsaistē)

Kursu anotācija


Kursu maksa:
15 EUR

21.septembrī (laiks tiks precizēts)

pieteikties ŠEIT

Latviešu valodas kursi pedagogiem
(120 st.)


Kursus organizē Latviešu valodas aģentūra Sociālā fonda projekta „Kompetenču pieeja mācību saturā”  (līgums Nr. 8.3.1.1/16/1/002) apakšdarbības „Profesionālās kompetences pilnveide pedagogiem, īstenojot mācību saturu lingvistiski neviendabīgā vidē” ietvaros.

Pieteikšanās līdz 20. augustam.

Bez dalības maksas

 

Atgriezties