Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomas skolotāju sanāksme

Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33
Atbildīgais: L. Vēvere

Dalībnieki: piedalās vizuālās mākslas, mūzikas, teātra mākslas skolotāji

Atgriezties