Bezmaksas kursi "Latviešu valoda profesionālajām vajadzībām pedagogiem un pedagogu palīgiem"

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs aicina pirmsskolas un sākumskolas pedagogus un pedagogu palīgus pilnveidot latviešu valodas prasmes bezmaksas 120 st. kursos “Latviešu valodas prasmju pilnveide profesionālajām vajadzībām” (Latviešu valodas aģentūra, Sociālā fonda projekts „Kompetenču pieeja mācību saturā”, līgums Nr. 8.3.1.1/16/1/002), apakšdarbība „Profesionālās kompetences pilnveide pedagogiem, īstenojot mācību saturu lingvistiski neviendabīgā vidē”).

Mācību rezultāts - nostiprinātas latviešu valodas prasmes C1 līmenī profesionālajām vajadzībām, lai pakāpeniski tiktu sasniegtas C2 valodas prasmes.

Nodarbības notiks 2 reizes nedēļā, nodarbību garums - 3 akadēmiskās stundas. Pirmā nodarbība 21. septembrī plkst. 17:00 Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā, Svētes ielā 33, Jelgavā.

Informācija un pieteikšanās tiešsaistē: https://ej.uz/s9r1 vai rakstot uz e-pastu: inta.leilande@zrkac.jelgava.lv. Tālr. uzziņām 63012153.

Atgriezties