Jaunajā mācību gadā aktīvi uzsākts mācību jomu darbs

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā mācību gada sākumā aktīvi norit Jelgavas pilsētas izglītības iestāžu mācību jomu darbs. 23. septembrī vien tika aizvadītas 3 mācību jomu sanāksmes.

Tehnoloģiju jomas pedagogu sanāksmes dalībnieki veidoja jomas darba plānu šim semestrim un apzināja jomas pedagogu vajadzības pēc kursiem un semināriem savu kompetenču stiprināšanai. Tika apspriesti arī vidusskolēnu rezultāti informātikas eksāmenā pagājušā mācību gadā.

Matemātikas jomas sanāksmes 1. –6. klašu skolotājiem tēma bija „Matemātikas stratēģiju mācīšanas pēctecība”. Skolotāji runāja par šo stratēģiju mācīšanu, dodot skolēniem prasmes atrisināt matemātikas uzdevumus ar dažādiem paņēmieniem un spēt izvēlēties efektīvākos no tiem. Uzmanība tika vērsta arī uz to, cik svarīgi ir dot skolēnam laiku domāt un risināt uzdevumu pašam.

Veselības un fiziskās aktivitātes jomas pedagogi sprieda, kā no dokumentu viedokļa veidot nodarbības plānu, ņemot vērā mācību priekšmeta standartu un paraugprogramu.

Galerija

Mācību jomu sanāksmes ZRKAC 23. septembrī
Atgriezties