Pārresoru koordinācijas centra seminārs „Preventīvās atbalsta sistēmas izveide veselīgai bērnu attīstībai un pašrealizācijai” (Agrīnās intervences multimodālā programma “STOP 4-7”)

Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33
Atbildīgais: G. Auza, S. Joma

Dalībnieki: atbalsta personāls pēc pieteikuma: sarmite.joma@izglitiba.jelgava.lv

Atgriezties