Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs aicina pieteikties pedagogus un izglītības iestāžu tehniskos darbiniekus dalībai kursos “Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā” (8 st.), kas notiks tiešsaistē ZOOM platformā 3.-4. novembrī plkst. 15:00-18:00.

Programma veidota saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likumu un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 173 “Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu” (01.04.2014.).

Programmas apguves laikā pedagogi papildinās zināšanas par aktualitātēm bērnu tiesību aizsardzības jomā, normatīvajā regulējumā, kā arī pilnveidos prasmes, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu bērnu tiesību aizsardzību.

Mācību maksa: 19.00 EUR

Pieteikties tiešsaistē: https://ej.uz/qz2r

Uzziņas pa tālr. 63012153 vai rakstot uz e-pastu inta.leilande@zrkac.jelgava.lv

Atgriezties