Mācību jomu vadītāju sanāksme

Vieta: Tiešsaistē
Atbildīgais: D. Pētersone – Gūtmane

Dalībnieki: mācību jomu vadītāji

Atgriezties