Latviešu valodas prasmes pilnveide profesionālajām vajadzībām pedagogiem un pedagogu palīgiem

Vieta: ZRKAC un tiešsaistē (Latviešu valodas aģentūra, 120 st.)
Atbildīgais: I. Leilande

Dalībnieki: pirmsskolas un sākumskolas pedagogi un pedagogu palīgi

Atgriezties