Microsoft IT akadēmija

Vieta: Tiešsaistē
Atbildīgais: A. Škinča

Dalībnieki: 10. – 11. klašu skolēni

Atgriezties