Lekcija "Jelgavas satiksmes infrastruktūras piemērs: Jelgavas dzelzceļš laiku lokos (1868 līdz 1940)"

Vieta: Tiešsaistē
Atbildīgais: A. Škinča, D. Pētersone – Gūtmane

Lektors: Dr. hist. Gints Putiķis (Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs)

Dalībnieki: Pedagogi un skolēni pēc pieteikuma

Atgriezties