Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" (tiešsaistē)
Vieta: Tiešsaistē

Informācija:


tālr.:  63012159, 63012158
e-pasts: astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv

Apmācību piedāvājums bezdarbniekiem un darba meklētājiem, kuri saņēmuši apmācību kuponu

Apmācības tiek īstenotas sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru ESF projekta „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001  ietvaros.

Informāciju par prasībām personas iesaistei apmācību procesā un kārtību apmācību kupona saņemšanai skatīt mājas lapā www.nva.gov.lv vai interesēties tuvākajā Nodarbinātības valsts aģentūras filiālē.

 

Atgriezties