Skolēnu pieteikšana Fizikas valsts 71. olimpiādes 2. posmam

Vieta: Tiešsaistē (edu.lu.lv)
Atbildīgais: D. Pētersone-Gūtmane un skolu atbildīgie pedagogi

Dalībnieki: 9. – 12. klašu skolēni

Līdz 4. janvārim

Atgriezties