Skolēnu pieteikšana Ģeogrāfijas valsts 38. olimpiādes 2. posmam

Vieta: Tiešsaistē (edu.lu.lv)
Atbildīgais: V. Cielava

Dalībnieki: 10. – 12. klašu skolēni

Līdz 26. janvārim

Atgriezties