Tiešsaistes rīka Canva izmantošana mācību procesā
Vieta: Tiešsaistē
Atbildīgais: V. Cielava

Dalībnieki: Jelgavas pilsētas 5. – 12. klašu pedagogi

Atgriezties