Tehnoloģiju jomas skolotāju tiešsaistes nodarbība “Formatīvā vērtēšana”

Vieta: Tehnoloģiju jomas skolotāji
Atbildīgais: S. Titova, U. Pekša

Dalībnieki: tehnoloģiju jomas skolotāji

Atgriezties