Kursi pedagogiem par lasītprasmes pilnveidi vecumposmā no 1,5 līdz 12 gadiem

2021. gada 16. un 18. februārī Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs piedāvā pedagogiem kursus "Lasītprasmes pilnveide vecumposmā no 1,5 līdz 12 gadiem: vajadzības, rīcība, sasniegumi". Kursi tiek organizēti Erasmus+ finansētā projekta "Pedagogu darba sistēma bērnu lasītprasmes attīstībai" 2019-1-LV01-KA201-060438 ietvaros.

Kursu mērķis ir pilnveidot pirmsskolā un skolā pedagoģiskajā procesā iesaistīto zināšanas, prasmes, pieredzi un attieksmes par attiecīgā pirmsskolēna un skolēna lasītprasmes attīstību, pilnveides iespējām, analizējot 1,5 līdz 12 gadu vecumposma kontekstā.

Profesionālās pilnveides programmas saturu veido četru moduļu princips.
1. modulī tiek skaidrots lasītprasmes jēdziens; bērna sevis kā dabas daļas apzināšanās process; bērna nepieciešamība analizēt apkārtējo vidi; bērna nepieciešamība apzināt savu ķermeni apkārtējās vides apguvei.
2. modulī tiek skaidrots, kā tiek apgūta lasīšanas tehnika, sākot no burtu apguves, zilbju lasīšanas, vārdu veidošanas, skaņu saklausīšanas, informācijas atcerēšanās u.tml.
3. modulī uzmanība tiek pievērsta, kā apgūto lasīšanas tehniku izmantot, lai iegūtu informāciju, to izprastu. Tāpat tiek pievērsta uzmanība tieši tam, kā mācīties lasīt dažādus tekstus. Šī moduļa pamatprincips ir vārda izpratne dažādos kontekstos.
4. modulī tiek akcentēts teksts kā vienots informācijas kopums, kurā izdalāmas ir dažādas vienības. Īpaša uzmanība tiek pievērsta tieši teksta satura analīzes iespējam, interpretācijas nepieciešamībai. Tiek skaidrots, kā lasītprasmi izmantot mācību satura apguvē.

Kursu norises laiks:
16. februāris plkst.14:00-15:30 un 15:45-17:15
18. februāris plkst.14:00-15:30 un 15:45-17:15

Lektores: Ieva Dakne, Indra Grosgale, Indra Buša, Inese Bergmane

Pieteikšanās kursiem noslēgusies

18. martā organizēsim projekta noslēguma konferenci, kur prezentēsim izstrādāto rokasgrāmatu pedagogiem. Kursi par lasītprasmi tiks organizēti atkārtoti. Lūdzam sekot līdzi informācijai www.zrkac.lv.

Atgriezties