Kursi „Labizjūta – pedagogu, skolēnu un vecāku veiksmīgas sadarbības atslēga

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs (ZRKAC) pedagogiem piedāvā kursus „Labizjūta – pedagogu, skolēnu un vecāku veiksmīgas sadarbības atslēga” (6 st.) š. g. 23. martā pl. 12.00 – 17.00 tiešsaistē, digitālajā platformā Zoom. Pasniedzēja – Iveta Aunīte, Mag. Psych., praktiskā psiholoģe.

Programma sniedz izpratni par labizjūtu kā vienu no svarīgākajiem faktoriem, kas sekmē pozitīvas un savstarpēji atbalstošas pedagogu, skolēnu un vecāku attiecības izglītības vidē. Programmas apguves gaitā pedagogi apgūst dažādus paņēmienus un stratēģijas labizjūtas veicināšanai, personības un profesionālās izdegšanas profilaksei.

Mācību maksa 1 dalībniekam – 16 EUR.

Pieteikšanās tiešsaistē: https://ej.uz/gbnc

Uzziņas pa tālr. 26195773, 63012153 vai rakstot uz e-pastu: inta.leilande@zrkac.jelgava.lv


 

Atgriezties