Supervīzija kopā ar Ingu Pāvulu

Vieta: Tiešsaistē
Atbildīgais: D. Pētersone-Gūtmane

Dalībnieki: mācību jomu vadītāji

Atgriezties