Mācību stundu veidošana teātra mākslā 1.-9. klasē
Vieta: Tiešsaistē
Atbildīgais: L. Vēvere, D. Pētersone-Gūtmane

Dalībnieki: pedagogi pēc pieteikuma

1. nodarbība.

Lektore: I. Krišāne

Atgriezties