21. gadsimta prasmju attīstīšana klases stundās
Vieta: Tiešsaistē
Atbildīgais: L. Damberga

Dalībnieki: klašu audzinātāji, pedagogi

Kursu prgrammas anotācija

Atgriezties