Kursi „Personības attīstība un audzināšana digitālajā laikmetā” tiešsaistē
Vieta: digitālā platforma Webex

 Pasniedzēja Iveta Aunīte, Mag. Psych., praktiskā psiholoģe.

Straujā digitalizācija mūsdienās ir veicinājusi radikālas pārmaiņas sabiedrībā, transformējot sociālās attiecības, starppersonu komunikāciju un īpaši audzināšanu. Programmā tiks analizētas jaunāko paaudžu specifiskās iezīmes, personības attīstības vajadzības un iespējamie riski, kā arī sadarbības iespējas. Pedagogi pilnveidos izpratni par mūsdienīgas audzināšanas mērķi, īpatnībām un stiliem, apgūs digitālā laikmeta prasībām atbilstošus audzināšanas paņēmienus.

Programma veidota saskaņā ar MK noteikumiem nr. 480 “Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība”.

 

Mācību maksa – 14 EUR.

Pieteikšanās tiešsaistē: https://ej.uz/buqg

Papildus informācija, rakstot uz e-pastu inta.leilande@zrkac.jelgava.lv, tālr. 63012153

Atgriezties