Starptautiska tiešsaistes konference pedagogiem ”Lasītprasmes pilnveides ceļā”
Vieta: video straumēšanas platformā Youtube un tiešsaistes sanāksmju platformās Zoom un Webex

Konferences dalībnieki iepazīsies ar Eiropas savienības Erasmus+ programmas atbalstītā projekta ”Pedagoga darba sistēma bērnu lasītprasmes attīstībai”  (Nr. 2019-1-LV01-KA201- 060438) rezultātiem:

  • rokasgrāmatu pedagogiem “L-A-S-Ī-T. Kā mācīt un mācīties lasīt? Rokasgrāmata pedagogiem”
  • pedagogu profesionālās pilnveides programmu “Lasītprasmes pilnveide vecumposmā no 1,5 līdz 12 gadiem: vajadzības, rīcība, sasniegumi”

Konferences darbnīcas un lekcijas vadīs projekta eksperti no visām trīs dalībvalstīm – Latvijas, Lietuvas un Igaunijas.

Konferences darba valodas: latviešu, lietuviešu, igauņu.

Konferences programma pielikumā.

 

Atgriezties