Kursi „Atbalsts pedagogiem mācību procesa organizēšanā skolēniem ar mācīšanās traucējumiem”
Vieta: digitālā platforma ZOOM
Atbildīgais: D. Pētersone-Gūtmane

Programma veidota kā metodisks atbalsts pedagogam, organizējot mācību procesu skolēnam ar mācīšanās traucējumiem. Skolotāji iepazīsies ar mācību traucējumu veidiem, normatīvajiem aktiem, kuri regulē atbalsta sistēmu skolēnam, un pedagogu darbību, ja klasē ir skolēni ar mācīšanās traucējumiem. Pedagogi uzzinās par nepieciešamo atbalsta sistēmu skolā un sadarbību ar mācību priekšmetu skolotājiem, veidos individuālos mācību plānus, kā arī iepazīsies ar alternatīvo mācību metožu izmantošanu un iespēju radīšanu skolēnam ar mācīšanās traucējumiem.

 

Pasniedzējas: S. Ozoliņa; A. Stāvause; I. Gailīte

Pieslēgšanās mācību tiešsaistei būs iespējama tikai pēc e-pastā saņemtā uzaicinājuma. Lai varētu pieslēgties ZOOM platformai, ieteicams iepriekš instalēt ZOOM aplikāciju: https://zoom.us/download.

Mācību maksa: 39.00 EUR. Rēķins tiks nosūtīts uz Jūsu pieteikumā norādīto e-pastu.

Lūdzam pieteikties līdz 23. martam (vai kamēr brīvas vietas), aizpildot pieteikuma formu: https://ej.uz/s2ta.

UZMANĪBU! Pildot pieteikumu, norādiet tādu e-pastu, kurā Jūs mācību norises dienā varat saņemt pieslēgšanās saiti.

Papildus informācija, rakstot uz e-pastu dace.petersone-gutmane@zrkac.jelgava.lv

Atgriezties