Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, saglabāšanas prasības un nofromēšanas vadlīnijas (tiešsaistē)
Vieta: tiešsaistē

Mērķa auditorija

Lietveži, biroju vadītāji, personāldaļu vadītāji, sekretāri, arī mazo un vidējo uzņēmumu vadītāji un ikviens interesents.


Mācību rezultāts

Gūtas pamatzināšanas par elektronisko dokumentu izstrādāšanas prasībām, to noformēšanu un aprites kārtību.

Kursu noslēgumā elektroniski tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Maksa

Vienam studentam: EUR 25.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63012155, 28342419
e-pasts: liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv; www.zrkac.lv

Atgriezties